när det ska förpackas

unikt

En snygg förpackning bygger ditt varumärke, det ger dig en chans
att göra ett bra första intryck och du blir lättare ihågkommen. Såväl design, som funktion och material, samspelar när du vill uppnå en bestående effekt. Vi tar fram olika kreativa lösningar för hur du kan synas oavsett vilken typ av förpackningar som önskas. Ta kontakt med oss så visar vi olika möjligheter för hur ditt budskap ska förpackas och guidar dig fram till den lösning som passar dig bäst.

Utifrån dina önskemål skapar vi tillsammans unika produkter. Dessa produkter stärker och förtydligar ditt varumärke och erbjudande. Hur du förpackar ditt budskap betyder mycket.

Pärmar

Vi har hjälpt A-hus att ta fram en fin pärm samt Ästad Gård med ett vackert menyomslag. Med dessa förstärker de känslan för innehållet.

Unika presentaskar

Vi hjälper dig med unika lösningar. Kontakta oss för information och inspiration. 

Sommargåvan

Vi har sommargåvan som är både vacker på insidan och utsidan.